Jak Można Zobaczyć Wsh 5.8 W Systemie Windows 7

Przyspiesz swój komputer w kilka minut

 • 1. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie Restoro
 • 2. Otwórz program i kliknij „Przywróć komputer”
 • 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces przywracania
 • Napraw teraz swój komputer za pomocą tego bezpłatnego oprogramowania do pobrania.

  W tym samouczku dotyczącym kluczowych faktów opiszemy pewną liczbę możliwych przyczyn, które mogą być przyczyną wsh 5.8 w systemie Windows 1, a następnie ja zapewni garść możliwych poprawek, które możesz spróbować rozwiązać ten problem.

  Microsoft Windows Script Host (WSH) (wcześniej rozumiany jako Scripting Windows Host) to każda metoda automatyzacji dla systemu Microsoft Windows korzystająca z systemów, które zapewniają funkcje skryptowe związane z plikami wsadowymi, ale z dowolnym szerszym zakresem obsługiwanych funkcji. To narzędzie jest początkowo dostępne w systemie Windows 95 kompilacja 950a na projektach płyt instalacyjnych, zarówno jako instalacja opcjonalna, prosta do dostosowania i instalowana za pomocą panelu sterowania i panelu, a następnie jako standardowe użycie systemu Windows (kompilacja 98 1111) i tak dalej w systemie Windows NT 4. .Build 0. I 1381 przez Service Pack 4. WSH jest możliwym narzędziem do automatyzacji, aby uzyskać Internet Explorer poprzez konfigurację aplikacji WSH z wersji 3.0 IE; Powyższe zostało zrobione, gdy VBScript zaczął być wsparciem automatyzacji dla Microsoft Outlook 97.[1] WSH jest również osiągalną opcją instalacji, która będzie dostarczana z silnikiem VBScript i jscript dla Windows CE 3.0 i nowszych, podczas gdy dla niektórych stron internetowych osób trzecich, które zawierają rexx i inne formularze, które promują się w Basic są również dostępne.[4]

  Przyspiesz swój komputer w kilka minut

  Czy masz komputer, który nie działa tak szybko, jak kiedyś? Może nadszedł czas na uaktualnienie. Restoro to najpotężniejsze i najłatwiejsze w użyciu oprogramowanie do optymalizacji komputera dostępne na rynku. Szybko przeskanuje cały system, znajdzie błędy lub problemy i naprawi je jednym kliknięciem. Oznacza to krótszy czas uruchamiania, lepszą wydajność, mniej awarii — wszystko to bez konieczności spędzania godzin w Google, próbując samodzielnie rozwiązać te problemy! Kliknij tutaj teraz, aby wypróbować to niesamowite narzędzie do naprawy:


  Jego [2][3] można opisać jako niezależne od słownictwa, ponieważ może to wpłynąć na używanie przeze mnie różnych języków obcych Active Scripting silniki. Domyślnie .it .interpretuje .ale .processes .(pliki .jscript ..JS i .JSE .w ich .otwartej .formie), .i .czasami .VBScript .(pliki ..VBS i .VBE).

  wsh 5.8 in glass windows 7

  Użytkownicy instalują również różne silniki skryptowe, dzięki czemu umożliwiają pisanie skryptów w różnych językach mówionych, takich jak PerlScript. Alternatywnie możesz wprowadzić niezależne francuskie rozszerzenie nazwy pliku wsf. Zaletą tego pliku skryptów systemu Windows (.WSF) jest to, że umożliwia on tworzenie wielu skryptów oprócz („zadań”) w celu łączenia języków skryptowych w pliku.

  Jak rozpocząć korzystanie z WSH?

  W przypadku WSH, na ogół silnik interpretera jest instalowany przez de facto w systemie Windows i 2000 później. Istnieje kilka edytorów, środowisk IDE oraz generatorów kodów obszarów i zapytań dostępnych dla języków zorientowanych na WSH.

  Generatory wydajności zawierają różne implementacje wsh dotyczące Rexx, BASIC, Ruby, Perl, Tcl, PHP, JavaScript, Delphi, Python, XSLT i nie tylko.

  Skrypt systemu Windows Rozproszony do tablicy i zintegrowany z systemem Windows 98 i po prostu nowszymi wersjami systemu Windows według normalnego na. Najprawdopodobniej z pewnością powinien zostać zainstalowany, nawet jeśli wdrożony jest Internet Explorer (lub nowsza wersja 5). Od systemu Windows 2000 często bloki systemu Windows stają się hostem skryptów dla zapytań z dostępnymi skryptami logowania użytkownika.

  Użyj

  Windows Script Host może być używany do różnych celów, w tym skryptów logowania, automatyzacji i ogólnych porad. Microsoft opisuje to jako narzędzie do pielęgnacji.[5] Zapewnia środowisko, w którym mogą wędrować scenariusze: wywołuje właściwy typ mechanizmu pakowania, a zestaw ujawnia usługi i obiekty, które niektóre ze skryptu filmu wiąże się z. w Praca z. [5] Skrypty te naprawdę muszą być wykonywane w formie graficznej (WScript.exe) lub w trybie wiersza poleceń (CScript.exe) dostępnego na oraz, obiekt COM z (wshom.ocx), znaczące zdania dla skrypty subskrybenta online lub nieinteraktywne co.[6] Możesz również skorzystać ze skryptów dla narzędzi zarządzania Windows. VS,

  Funkcje związane z silnikami i pokrewne są również dostępne jako wykrywalne obiekty i skrypty udokumentowane i wymagane przez części, powiedziałbym, przeglądarki obiektów VBA i Visual Studio oraz powiązane narzędzia, takie jak różne elementy debugerów skryptów, takie jak zwykle Microsoft Debugger, edytor i implementacja skryptów

  wsh 5.8 przez całą drogę przez Windows 7

  wsh to model obiektowy, który zapewnia wiele interfejsów COM (Component Object Model).[7] Tak więc WSH może być tworzone przy użyciu IIS, asp, Explorer, Internet CScript, a także WScript, aby zautomatyzować wiązanie aplikacji Windows z COM i innymi obiektami, na przykład uruchamiając PerlScript w celu odpytywania Microsoft Access na różne sposoby, w tym różne mechanizmy ODBC, a nawet , SQL, ooRexxScript do tworzenia pozornie poważnych makr Rexx w Microsoft Excel, Quattro Pro, Microsoft Lotus Word, Notes ze wszystkim innym, czas skryptu XLNT do pobierania zmiennych planetarnych i drukowania tego rodzaju w każdym nowym dokumencie TextPad, na przykład. Funkcjonalność VBA

  Microsoft Office, Open Office (a także Python i wiele innych możliwych do zainstalowania języków makr) oraz Corel WordPerfect Office to oddzielne silniki, chociaż w programie Outlook dziewięćdziesiąt siedem używa języka VBScript jako języka makr jako alternatywy dla VBA.[ działania ]

  Python w aktywnej formie rządowej może być używany z pythonscriptem do automatyzacji systemów i zapytań o wyniki w SecureCRT, podobnie jak na przykład inne języki z zainstalowanymi silnikami. OoRexxScript, PHPScript, perlscript, LuaScript, rubyscript, XLNT i wiele innych. Godnym uwagi wyjątkiem jest Paint Shop Pro, który może być w pełni natychmiastowy w Pythonie za pomocą odrębnego interpretera makr w programie PSP, używając jednostki silnika PythonScript WSH lub zewnętrznego rozszerzenia Pythona, takiego jak interpreter. dostarczane przez pakiety pakiety lub inne samodzielne implementacje Python, a tym bardziej al.[9][10] jako skuteczny pośrednik, a zatem mogą czasami być dostawcy klas. część instalacji That jest uważana za Pythona; to samo dotyczy ostatecznego programowalnego emulatora Rexx Passport.[11] Emulator portu Van Dyke SecureCRT, klient FTP Securefx oraz programy zorientowane na klienta i serwery WWW są wymieniane w bieżących wersjach za pośrednictwem Mittel do WSH. aby każdy inny język z zainstalowanym silnikiem działał poprawnie; Oprogramowanie zawiera przykłady VBScript, JScript i PerlScript.

  Ponieważ są to typowe najnowsze wydania, a całkiem nowa liczba wcześniejszych wydań zakłada ich zdolność do programowania Command 4nt/take znalezioną w ostatnich implementacjach (zaczynających się od “@REXX”, a następnie podobnych Perl , Python, Tcl, Ruby, Lua, VBScript, JScript i podobne, itp.) używa określonego wspólnego silnika WSH.

  Napraw teraz swój komputer za pomocą tego bezpłatnego oprogramowania do pobrania.

  Wsh 5 8 In Windows 7
  Wsh 5 8 En Windows 7
  Wsh 5 8 V Vindovs 7
  Wsh 5 8 No Windows 7
  윈도우 7에서 Wsh 5 8
  Wsh 5 8 Unter Windows 7
  Wsh 5 8 In Windows 7
  Wsh 5 8 I Windows 7
  Wsh 5 8 In Windows 7
  Wsh 5 8 Dans Windows 7