Jak Sobie Poradzić Z Odmową Dostępu Copy-gac?

Oto kilka prostych kroków, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu z odmową dostępu do kopii Gac.

Przyspiesz swój komputer w kilka minut

 • 1. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie Restoro
 • 2. Otwórz program i kliknij „Przywróć komputer”
 • 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces przywracania
 • Napraw teraz swój komputer za pomocą tego bezpłatnego oprogramowania do pobrania.

  Nie odpowiedź, której szukasz? Przeglądaj inne pytania Tagged .n Internet Asp. Może Net Windows-7 GAC kompiluje lub zadaj własne pytanie.

  Nawet jeśli indywidualne konto użytkownika ma prawa właściciela, cała Twoja rodzina będzie chciała, aby to podwyższenie umożliwiało wykonywanie tego typu zadań.

  kopiuj gac rozpocznij przeglądanie odmowa

  to Jeśli nie działa, mam na myśli po prostu Gacutil, którego używają.exe. Otwórz także uruchomienie wiersza poleceń:

  1. W menu administratora wyszukaj konkretny wiersz polecenia linkone w celu zainstalowania programu Visual Connected Studio. your Jeśli twoja maszyna deweloperska nie jest wyłączna, będziesz potrzebować SDK lub nie więcej niż skopiować gacutil.exe.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz poleceń i wybierz „Uruchom jako”.
  3. W przypadku polecenia wpisz Gacutil /i „ścieżka_budowy”. Lub tutaj nie ma /? szczegółowe wyjaśnienie dotyczące jego użycia.

  rozliczone 28 lutego, następne dostępne o 10:59

  Przyspiesz swój komputer w kilka minut

  Czy masz komputer, który nie działa tak szybko, jak kiedyś? Może nadszedł czas na uaktualnienie. Restoro to najpotężniejsze i najłatwiejsze w użyciu oprogramowanie do optymalizacji komputera dostępne na rynku. Szybko przeskanuje cały system, znajdzie błędy lub problemy i naprawi je jednym kliknięciem. Oznacza to krótszy czas uruchamiania, lepszą wydajność, mniej awarii — wszystko to bez konieczności spędzania godzin w Google, próbując samodzielnie rozwiązać te problemy! Kliknij tutaj teraz, aby wypróbować to niesamowite narzędzie do naprawy:


  2030

  Odmowa połączenia Fusion gac,.dll i

  Musimy uzyskać jedną z wielu aplikacji COM+ wbudowanych w vb.net. Każdy
  składa się z dobrego komponentu o silnej nazwie, a niektóre z nich są zawarte w bibliotekach DLL zarządzanych przez
  GAC.
  Próbowałem skonfigurować „prostą” aplikację do dystrybucji laptopa lub komputera narzędzia,Niektóre
  pozwolą nam dotrzeć do naszych środowisk programistycznych – tak I możesz
  ręcznie skonfigurować gac podczas com+ na wielu zdalnych maszynach, za każdym razem, gdy zmieniamy biblioteki DLL, jest to
  żmudne i załadowane zadanie błędy.

  Jak kopiować pliki do GAC?

  Otwórz wiersz polecenia Oba inne (jako administrator)Dostęp do folderów ustanowionych i GAC.Przejdź, aby zobaczyć, żądaną konfigurację wykonaj >Kontynuuj to przez znalezioną firmę, która ma zobowiązany plik .dll.Następnie przenieś.do

  Moja aplikacja jest efektywną aplikacją intranetową asp.net.
  Musisz wykonać następujące czynności:
  1) Skopiuj nową bibliotekę DLL z „katalogu wydania”, do którego serwer zdalny.
  2)Zainstaluj bibliotekę DLL w obecnym GAC
  3)Ty skonfiguruje (ponownie) produkt COM+, z którego biblioteka korzysta z biblioteki DLL.

  Tak, (1) (3) na szczęście.
  Próbowałem na wiele różnych sposobów kupowania od (2) ograniczonego sukcesu.

  Jak pisać usunąć zestaw GAC Access Denied Assembly?

  Przejdź do gac, który jest jak najszybciej w folderze %systemdrive%WindowsAssembly.Kliknij prawym przyciskiem myszy wszystkie przesłane kompilacje zawarte w Twojej metodzie, kliknij Usuń, a następnie kliknij Tak, aby potwierdzić.

  Kiedy rozpoczynam kolejne kroki, które uruchamiają pstools/psexec przy
  uruchamianiu serwera aplikacji internetowych dla gacutil na komputerze online,
  DZIAŁA… ale tylko w sieci, jeśli działa na localhost
  . jeśli ten motyw aplikacji internetowej działa przez serwer,
  wszystko nie działa poprawnie,
  ale gacutil GACUTIL zgłasza „Odmowa dostępu”.I

  Copy GAC Access denied

  Kiedy bezwzględna aplikacja internetowa wywołuje ważną usługę w sieci na zdalnym serwerze, dodatkowo opakowuje
  interfejs API GAC
  do usługi internetowej, *zawsze * uzyskać wyjątek „Odmowa dostępu do konta”
  , który został usunięty poza tagami HRESULT installGAC. Nawet jeśli dołączę
  niektóre poświadczenia administratora, do których narzędzie usługi sieciowej, wywołam usługę sieciową danej osoby i

  podszywam się. Nawet jeśli połączenie z ogromną aplikacją Localhost
  jest włączone

  Wydaje mi się, że gdzieś przeszukałem kod, który zwykle jest wymagany do instalacji,
  z
  FullTrust gac
  musi być
  administratorem. Myślę, że oba powinny być prawdziwe
  (Jak dobrze mógłbym to powiedzieć
  w kodzie?) Zasadniczo poprzez “lokalny intranet” dałem FULLTRUST, a także obecny i z
  serwisu internetowego. D. jest administratorem.

  Napraw teraz swój komputer za pomocą tego bezpłatnego oprogramowania do pobrania.

  Copy Gac Access Denied
  Copiar Acceso Gac Denegado
  Kopie Gac Toegang Geweigerd
  Copy Gac Zugriff Verweigert
  Copier Acces Gac Refuse
  Copiar Acesso Gac Negado
  Kopiera Gac Atkomst Nekad
  복사 Gac 액세스가 거부되었습니다
  Dostup K Kopii Gac Zapreshen
  Accesso Copia Gac Negato